Hett inom nyheter för en blogg som ökar antal besökare

Det finns nyheter av olika slag som kan locka läsare till en blogg i varierande antal. Hur gör man då för att locka besökare mer? Svaret är att besökare vill läsa nyheter som är nya. Man kan inte få en blogg lockande med gammalt innehåll.

För att lättare förstå detta kan man exempelvis ta möbeljätten Ikea inspirationsblogg som har egna bloggar där privatpersoner kan skicka sina utförda projekt och låta andra få ta del av inspiration och nyheter. Skulle dessa bloggar inte ständigt bli uppdaterade skulle många kanske inte besöka dem till slut.

Att läsa och ta del av nyheter på bloggar gör kanske att vi människor blir med i en gemenskap med varandra i ett större omfång. Vi kanske hittar nya samtalsämnen att dela med oss av i fikarummet, på festen, middagen eller andra tillfällen. Detta visar hur nyheter kring bloggars innehåll faktiskt kan påverka oss människor att utvecklas att ta del av omvärldens ämnen i mångt och mycket på ett lättillgängligt sätt.

Vad gäller nyheter som skrivs på en blogg är det också viktigt att dessa har en koppling till nischen eller inriktningen för bloggen. De som enbart tror att nyheter kan gynna vilken blogg som helst bör snarast tänka om. En bloggs innehåll måste ha ett samband med uppdaterade nyheter och inlägg. Annars får en sådan blogg ett intryck av att inte ha någon specifik tanke bakom bloggens syfte för målgrupp eller publik. En sådan blogg kan lätt bli klassad som rörig och icke professionell.

Att ha en röd tråd genom texter, bilder och innehåll är en viktig sak för läsaren. En text som är irrelevant till själva grunden på en bloggs inriktning medför att den kan få en kort livslängd.

Att skapa och driva en blogg är i första hand till för den som ska besöka och läsa bloggen, inte för den som skapat den.

Detta är något vi starkt uppmanar till att ha som grundtanke för en blogg.