Svenska bloggar finns det gott om. I bloggarnas rike – vårt land, ökar dessa hela tiden markant.

Många människor vill ha egen blogg för att kunna förmedla något. Andra kanske faktiskt rentav vill byta yrke.

De flesta som har en egen blogg har en stark vision och syfte till varför man driver sin blogg och det är viktigt.

Politik som ämne på bloggarna fångar en stor publik men kanske inte så blandad.

Vill man driva en blogg enbart inriktat på just det ämnet ska man nog helst vara lite eller ganska mycket kunnig inom politik.

De besökare som går in på en blogg om politik är oftast mer eller mindre kunniga inom det och om då bloggen genomsyrar okunskap, felaktig fakta och påståenden kring politikens stora värld, kan den bloggen genast falla bort ur denna målgrupp.

Dessa bloggbesökare synar ofta en politisk blogg mer noggrant och har lättare att kritisera just en sådan blogg.

Andra ämnen för bloggar har lättare att fånga en mer blandad publik till. Den publiken är också oftast lättare att tillfredsställa mer konkret då dessa besökare letar utefter egna intressen och har en annan synvinkel på bloggen de hittat.

Kanske med förhoppning till att kunna genomföra sitt tänkta projekt med nya infallsvinklar man sett på någons blogg, exempelvis heminredning eller renovering.

Där hittar många tips och trix för sitt projekt och är inte lika kritiska till innehållet på den bloggen.

Att blogga är för många även ett heltidsyrke. Man tjänar tillräckligt med pengar för att kunna leva och bo som att man hade ett annat vanligt yrke.

För många är detta med att blogga inte inräknat som yrke, men kanske måste människor förstå att de som verkligen vill kunna tjäna pengar på sin blogg lägger ned väldigt mycket tid på att skriva fångande texter. En del skriver kreativa samt andra lägger ut faktamässiga texter på sin blogg och vad är inte det då om journalistik?

En journalist är väl ändå ett yrke….